Perfformiadau

Ein cyngerdd nesaf:
Y Glerorfa – Yn Fyw!
Ty Siamas, Dolgellau
Mawrth 15, 8pm
Tocynnau £8 (£2) wrth y drws neu gan yglerorfa@clera.org

2013
Awst 31 – Neuadd Dwyfor, Pwllheli
2012
Awst 18 – Gŵyl Tegeingl, Yr Wyddgrug
2011
Hydref 15 – Canolfan Ucheldre, Caergybi
Medi 3 – Theatr y Ddraig, Abermaw
2010
Tachwedd 10 – Canolfan y Celfyddydau, Aberystwyth
Hydref 16 – Canolfan Ucheldre, Caergybi
Awst 22 – Gŵyl Tegeingl, Yr Wyddgrug
Mai 1 – Theatr Donald Gordon, Canolfan y Mileniwm, Bae Caerdydd
Mawrth 10 – Pafiliwn Rhyl
2009
Hydref 10 – Cyngerdd Cyhoeddi Gŵyl Cerdd Dant, Bangor
Gorffennaf 31 – cyngerdd agoriadol Eitseddfod Genedlaethol Y Bala
Ebrill 18 – Y Galeri, Caernarfon – recordio CD Y Glerorfa
Mawrth 1 – Llwyfan Glanfa, Canolfan y Mileniwm, Bae Caerdydd
2008
Medi 24 – Gŵyl Gerdd Ryngwladol Gogledd Cymru, Eglwys Llanelwy
Awst 3-5 – Festival Interceltique, Lorient
Gorffennaf 19 – Sesiwn Fawr Dolgellau
2006
Tachwedd – Y Galeri, Caernarfon