Hafan

 Ein cyngerdd nesaf: 

Y Glerorfa – Yn Fyw!
Ty Siamas, Dolgellau
Mawrth 15, 8pm
Tocynnau £8 (£2) wrth y drws neu gan yglerorfa@clera.org

Croeso i wefan Y Glerorfa, cerddorfa werin gyntaf Cymru! Yma cewch wybodaeth am hanes Y Glerorfa, clipiau sain a fideo o rai o’n cyngherddau yn y gorffennol, a rhestr o gyngherddau’r dyfodol. Mae’r Glerorfa yn cael ei rhedeg gan Clera, Cymdeithas Offerynnau Traddodiadol Cymru – www.clera.org

Y Glerorfa: Enillwyr Gwobr W. S. Gwynn Williams yn 2008 am y grŵp o gerddorion amatur a wnaeth y cynnydd mwyaf.