Cyngerdd dathlu 10 mlwyddiant Clera|Concert celebrating Clera’s 10th anniversary

Cyngerdd dathlu 10 mlwyddiant Clera oedd cyngerdd cynta’r Glerorfa – ffurfiwyd y Glerorfa ar gyfer y cyngerdd hwnnw. Dyma oedd gan rai i’w ddweud am y noson:

“Mae hon yn garreg filltir bwysig nid yn unig i gerddoriaeth draddodiadol ond i gerddoriaeth yng Nghymru yn gyffredinol ….mae gwawr newydd wedi torri yn nhraddodiad cerddorol Cymru.” – Wyn Thomas, Ysgol Gerddoriaeth Prifysgol Cymru, Bangor

“Noson wirioneddol wych. Ro’n i mor falch ‘mod i wedi medru bod yno.” – Dwynwen Berry, Caernarfon

“Roedd y brwdfrydedd a’r hwyl o’r llwyfan yn heintus ac yn cydio ym mhawb. Noson i’w chofio.” – Mair Gibbard, Pwllheli

“Roedd safon y perfformio a’r amrywiaeth a gyflwynwyd yn gwneud i rywun ymfalchïo o gael bod yn rhan o’r profiad.” – Celt a Meira Roberts, Talsarnau

“Os byth yr a’i i’r nefoedd, fel hyn dwi isio hi fod.” – Owen Elias Owen, Bethesda

“Dwi ddim wedi gweld dim byd tebyg i hyn erioed. Ardderchog yn wir.” – Meredydd Evans, Cwmystwyth

“Noson hapus, hwyliog, fythgofiadwy. ‘Roedd cyfeilles Saesnag efo fi, a chafodd argraff arbennig arni hithau hefyd.” – Sarah Roberts, Pencaenewydd

The concert celebrating Clera’s 10th anniversary was Y Glerorfa’s forst outing – indeed the orchestra was formed specifically for the celebration. This is what some people had to say about the evening:

“This is an important milestone not only for traditional music in Wales but for Welsh music in general….a new dawn has broken for Welsh traditional music” – Wyn Thomas, School of Music, University of Wales, Bangor

“I’ve never seen anything like this. Truly excellent.” – Meredydd Evans, Cwmystwyth

“A really fantastic night. I was so proud that I was able to be there.” – Dwynwen Berry, Caernarfon

“A happy and memorable evening, full of ‘hwyl’. I had an English friend with me and it made a great impression on her as well.” – Sarah Roberts, Pencaenewydd

“The enthusiasm and ‘hwyl’ on stage was so contagious, it touched everyone. A night to remember.” – Mair Gibbard, Pwllheli

“The standard of the performances and the variety made us feel so proud to be part of the experience.” – Celt & Meira Roberts, Talsarnau

“If ever I get to heaven, this is how I’d like it to be.” – Owen Elias Owen, Bethesda

0 Responses to “Cyngerdd dathlu 10 mlwyddiant Clera|Concert celebrating Clera’s 10th anniversary”


  • No Comments

Leave a Reply