Cyfarwyddwyr

Cyfarwyddwyr Artistig y Glerorfa

Mae gan y Glerorfa ddau gyfarwyddwr cerdd, sef y telynor Robin Huw Bowen a’r
ffidlwraig Gwenno Roberts.

Mae Robin wedi bod yn un o gyfarwyddwyr artistig y Glerorfa ers ei sefydlu,
ac yn brif ladmerydd y delyn deires yng Nghymru a’r byd. Mae’n delynor
proffesiynnol ers 25 mlynedd ac yn perfformio’n gyson mewn gwledydd tramor,
wedi cyhoeddi pum CD unigol, ac hefyd yn aelod o Crasdant a Rhes Ganol, y
pumawd telyn deires.

Mae Gwenno wedi bod yn ymwneud gyda cherddoriaeth gwerin a Clera ers yn
ifanc iawn, ac y llynedd cafodd ei chroesawu fel cyfarwyddwr cerdd i’r
Glerorfa. Mae Gwenno newydd orffen ei gradd Meistr mewn perfformio ar y
ffidil yn yr ysgol gerddoriaeth ym Mhrifysgol Bangor ac yn aml yn cymryd
rhan unawdol yn rhai o setiau’r Glerorfa.

Gweinyddwr y Glerorfa

Mae Siwan Evans yn Bennaeth Adnoddau yng nghwmni recordiau Sain ac yn
gynhyrchydd a pheirianydd sain profiadol. Mae hi’n chwarae’r ffidil yn y
Glerorfa.

Rydym yn agored i aelodau newydd o bob offeryn – does dim clyweliadau, ond
mae gofyn bod y gallu gennych i chwarae’r alawon gwerin ar eich côf. Os oes
gennych ddiddordeb mewn ymuno â’r Glerorfa, neu os hoffech ein gwahodd i
gynnal noson yn eich ardal cysylltwch â ni

yglerorfa@clera.org