CD

Mynnwch gopi o CD cynta’r Glerorfa – recordiad o gyngerdd byw yn Galeri, Caernarfon fis Ebrill 2009. Rhowch eich enw a chyfeiriad yn y ffurflen isod a chliciwch y botwm PayPal i archebu copi am £12 yr un.

Enw / Name
Cyfeiriad / Address


CRIS DAFIS YN ‘GOLWG’

Nid yn aml dwi’n cael fy nhemtio i brynu CD Cymraeg.

Ond newidiodd hynny Ddydd Sul diwethaf, diolch i Kate Crockett a’i rhaglen Celfyddydau ar Radio Cymru! Roedd ganddi eitem ar Gerddorfa Werin Cymru, y Glerorfa – y gyntaf o’i bath yng Nghymru a’r unig gerddorfa werin ym Mhrydain.

Dan arweiniad cerddorion gwerin nodedig fel Sioned Webb, Arfon Gwilym a Stephen Rees, mae hon yn fenter gyffrous ac uchelgeisiol, yn gyfuniad o gerddoriaeth offerynnol, ynghyd â chanu a dawnsio gwerin…..

Yr hyn oedd fwyaf nodedig am y darllediad oedd brwdfrydedd y gerddorfa dros draddodiadau gwerin Cymru, a’i pharch tuag atyn nhw – law yn llaw â’i hawydd i ymestyn y traddodiadau hynny ac adeiladu arnyn nhw…..

…. rhywbeth byw yw traddodiad, nid casgliad o esgryn sychion i’w harddangos nawr ac yn y man. Mae’n rhywbeth y dylen ni ei fwynhau a chael sbort gydag e!

Bydd y Glerorfa yn rhyddhau cryno ddisg yn yr Eisteddfod. Ac mi fydda i yn sicr yn ei phrynu.