Amdanom ni

Tyfodd Y Glerorfa yn uniongyrchol allan o weithdai Clera (Cymdeithas Offerynnau Traddodiadol Cymru) oedd yn cael eu cynnal mewn gwahanol rannau o Gymru dros gyfnod o ddeng mlynedd. Fel rhan o’r gweithdai byddai’r aelodau yn dysgu alawon traddodiadol, a sut i’w chwarae yn yr arddull draddodiadol.   I ddathlu deng mlwyddiant sefydlu Clera yn Nhachwedd 2006 ffurfiwyd cerddorfa Clera gyda tua 40 o offerynwyr yn cymeryd rhan.  Ar y pryd, doedd dim cynllun pendant i ddatblygu hyn ymhellach ond cymaint oedd brwdfrydedd y gynulleidfa y noson honno fel y penderfynwyd y byddai’n rhaid dal ati.

Nod Y Glerorfa yw cyflwyno alawon traddodiadol Cymru, yn ogystal ag alawon gwerin gwreiddiol new dull newydd a bywiog.  Mae’n rhan o’n cenhadaeth i hybu brwdfrydedd dros ddiwylliant cerddorol Cymreig yng Nghymru, ac wrth berfformio mewn gwledydd eraill, i gyflwyno rhaglen o ganu, dawnsio a cherddoriaeth offerynnol y gellir ei adnabod fel rhywbeth unigryw Gymreig.

Cerddorfa werin yw Y Glerorfa ac yn wahanol iawn i gerddorfeydd arferol does dim arweinydd ac mae’r alawon ar gôf y chwaraewyr. Yr offerynnau a glywch fydd ffidlau, telynau, ffliwtiau ac ambell sachbib neu bibgorn. Rydym hefyd yn cynnwys gitâr fas  (er nad yw hwnnw’n offeryn traddodiadol o gwbl wrth gwrs!) ond mae’n gymorth i gynnal y sain ac i gadw’r mydr.  Mae’r aelodau yn dod o bob cwr o Gymru ac mae ystod oedran a phrofiad perfformio eang iawn. Mae doniau dawnsio a chanu gwerin yn y Glerorfa hefyd ac yn aml bydd y rhain yn cael eu harddangos yn ein perfformiadau ar lwyfan.

Bydd y Glerorfa yn cyflwyno’r gerddoriaeth fesul set.  Mae set yn cynnwys cyfres o alawon, yn arwain o’r naill i’r llall, ac mae’r offeryniaeth a’r trefniant yn gallu amrywio o alaw i alaw.  Mae’r rhaglen yn cynnwys nid yn unig alawon traddodiadol ond hefyd amryw o alawon newydd gwreiddiol, sy’n draddodiadol eu harddull a’u naws.

Gall Y Glerorfa gynnal cyngerdd cyfan ei hun neu fod yn rhan o gyngerdd gydag artistiaid eraill.  Mewn rhai cyngherddau, gyda digon o rybudd er mwyn ymarfer, gallwn ymuno gydag artistiaid eraill mewn eitemau.

Rydym yn agored i aelodau newydd o bob offeryn . Does dim clyweliadau, ond mae gofyn bod y gallu gennych i chwarae alawon gwerin safonol ar eich côf. Rydym yn ceisio dysgu’r alawon o’r glust mewn ymarferion, ac mae ffeiliau sain ar gael o’r setiau yn ogystal â cherddoriaeth ysgrifenedig ar gyfer ymarfer personol.  Mae’n rhaid i aelodau fod yn aelodau o Clera, ac mae’n ofynol i chi fynychu ymarferion ar gyfer cyngherddau.  Os oes gennych ddiddordeb mewn ymuno â’r Glerorfa, cysylltwch â’r trefnydd Siwan Evans